RIDE&BIKE

VIRTUALNA BICIKLIJADA

Interpretacija prirodne i kulturne baštine za aktivan odmor. Projekt je u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.