RIDE&BIKE

KARTA PODRUČJA

Prezentacijska karta prekogranične RIDE&BIKE destinacije jasno prikazuje područje, kao i kulturnu i prirodnu baštinu obuhvaćenu projektom. Klik na željeno područje odvest će Vas na web stranicu s više informacija o tom području odnosno kulturnoj i prirodnoj baštini područja.

Karta područja
Obsotelje i Kozjansko
Zagorje
Sevnica i Posavje
SAVSKO SUTLANSKA DOLINA I BRIGI
PREUZMITE KARTU