1.9.2018. - 28.2.2021.

RIDE AND BIKE INFO

Interpretacija prirodne i kulturne baštine za aktivan odmor. Projekt je u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

NAZIV PROJEKTA

Interpretacija prirodne i kulturne baštine za aktivan odmor

AKRONIM PROJEKTARIDE&BIKE II
PARTNERI NA PROJEKTUZagorska razvojna agencija
Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije
Turistička zajednica „Savsko-sutlanska dolina i brigi“
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija Sotla
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA875.472,55 EUR
SREDSTVA EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ744.151,66 EUR
RAZDOBLJE PROVEDBE01.09.2018. – 28.02.2021.

Prekogranično područje Hrvatskog zagorja i slovenskog Posavja te Obsotelja i Kozjanskog dijeli zajednički povijesni razvoj koji se posebice očituje u očuvanoj kulturnoj baštini. S druge strane, ovo je područje, zbog svog ruralnog značaja, umjerene naseljenosti i nepostojanja velikih zagađivača, posebice značajan prirodni lokalitet s brojnom zaštićenom prirodnom baštinom (više od 39% programskog područja registrirano je kao ekološka mreža Natura 2000 od čega se značajan dio nalazi u pograničnom području). Upravo zbog toga, daljnje očuvanje, razumijevanje, razvijanje i interpretacija prirodne i kulturne baštine područja nužan je društveno kohezivan element daljnjeg razvoja, posebice turističkog.

Projekt RIDE&BIKE II predstavlja nadogradnju temeljenu na iskustvima i rezultatima projekata Putevima baštine, Označitev ob Sotli, Wellness 3+ i RIDE&BIKE. Ovi projekti bili su usmjereni na unaprjeđenje turističke ponude prekogranične destinacije upravo kroz inventarizaciju kulturne baštine (Putevima baštine), označavanje pješačkih, planinarskih i vinskih turističkih staza (Označitev ob Sotli), razvoj prekogranične destinacije kroz 3 tematska dijela ponude: aktivni odmor, doživljaj prirodne baštine i gastronomije, kultura (Wellnes 3+), te razvoj, trasiranje i digitalizaciju konjičkih i biciklističkih ruta na prekograničnom području (RIDE&BIKE). Projekt RIDE&BIKE II kroz razvoj novih turističkih proizvoda, direktno nadograđuje ostvarene rezultate ovih projekata, imajući u vidu i dodatno se fokusirajući na očuvanje, valorizaciju i interpretaciju prirodne i kulturne ponude kroz ponudu aktivnog turizma (biciklizam i jahanje).

Na projektu sudjeluje šest projektnih i dva pridružena partnera iz Slovenije i Hrvatske. Vodeći partner je Zagorska razvojna agencija dok su ostali partneri Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije, Turistička zajednica „Savsko-sutlanska dolina i brigi“, Razvojna agencija Kozjansko, Razvojna agencija Sotla te Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica. Pridruženi partneri su Muzeji Hrvatskog zagorja i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije.

Provedba projekta traje 30 mjeseci, od 1. rujna 2018. godine do 28. veljače 2021. godine.

Ukupna vrijednost projekta RIDE&BIKE II je 875.472,55 EUR, a projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 744.151,66 EUR.

Glavni cilj projekta RIDE&BIKE II je razvoj selektivnih turističkih proizvoda temeljenih na interpretaciji prirodne i kulturne baštine kroz uspostavu sustavnog upravljanja razvojem održivog aktivnog turizma. Specifični ciljevi projekta su:

  • razvoj novih RIDE&BIKE turističkih proizvoda,
  • standardizacija RIDE&BIKE ponude,
  • inovativna promocija RIDE&BIKE proizvoda.

Ključan rezultat projekta predstavlja doprinos povećanju broja posjetitelja u prekograničnoj destinaciji (za 3.600 posjetitelja), dok su direktni ishodi projekta:

  1. organizirana prekogranična ponuda kroz definirana 2 turistička prekogranična proizvoda temeljena na pametnoj integraciji zaštićene prirodne (Natura 2000 i drugi oblici zaštite prirode) i kulturne (dvorci i kurije, muzeji, stare jezgre mjesta – registrirana baština) baštine,
  2. razvijeni RIDE&BIKE  standardi s 10 standardiziranih objekata turističkih usluga (ugostiteljstvo, smještaj i sl.),
  3. razvijena svijest ključnih dionika o važnosti i mogućnostima turističke valorizacije prirodne i kulturne baštine te njihove pametne integracije s ponudom aktivnog turizma,
  4. ojačani kapaciteti za upravljanje i marketing RIDE&BIKE turističkim proizvodima,
  5. promovirana prekogranična RIDE&BIKE turistička ponuda.

Svi navedeni rezultati unaprijedit će upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom te njenu valorizaciju i integraciju u turističke svrhe, što će značajno povećati održivost novih RIDE&BIKE turističkih proizvoda i podići atraktivnost prekogranične turističke destinacije.

ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA
Frana Galovića 1b, Krapina
+385 (0)49 373 161
secretary@zara.hr
www.zara.hr
ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA
RAZVOJNA AGENCIJA KOZJANSKO
Ulica skladateljev Ipavcev 17 3230 Šentjur
+386 (0)3 749 25 23
tic@turizem-sentjur.com
www.turizem-sentjur.com
www.ra-kozjansko.si
RAZVOJNA AGENCIJA KOZJANSKO
RAZVOJNA AGENCIJA SOTLA
Aškerčev trg 24 3240 Šmarje pri Jelšah
+386 (0)3 817 18 60
rasotla@siol.net
www.visitok.eu
www.ra-sotla.si
RAZVOJNA AGENCIJA SOTLA
JAVNI ZAVOD ZA KULTURU, SPORT, TURIZAM I AKTIVNOSTI MLADIH SEVNICA
Glavni trg 19, 8290 Sevnica
+386 (0)7 81 61 070
info@kstm.si
www.kstm.si
www.bikeridewalk.si
JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI SEVNICA
TURISTIČKA ZAJEDNICA KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE
Magistratska 3, Krapina
+385 (0)49 233 653
info@visitzagorje.hr
www.visitzagorje.hr
TURISTIČKA SKUPNOST KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE
TURISTIČKA ZAJEDNICA SAVSKO SUTLANSKA DOLINA I BRIGI
Ilije Gregorića 13 Brdovec, Croatia
+385 (0)1 3398 747
info@tzssdib.hr
www.tzssdib.hr
TURISTIČKA SKUPNOST SAVSKO SUTLANSKA DOLINA I BRIGI