1.9.2018. - 28.2.2021.

RIDE AND BIKE INFO

Interpretacija naravne in kulturne dediščine za aktivne počitnice. Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška.

NASLOV PROJEKTA

Interpretacija naravne in kulturne dediščine za aktivni oddih

AKRONIM PROJEKTARIDE&BIKE II
PARTNERJI V PROJEKTUZagorska razvojna agencija
Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije
Turistička zajednica „Savsko-sutlanska dolina i brigi“
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija Sotla
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica
SKUPNA VREDNOST PROJEKTA875.472,55 EUR
SREDSTVA EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ744.151,66 EUR
OBDOBJE PROVEDBE01.09.2018. – 28.02.2021.

Čezmejno območje hrvaškega Zagorja in slovenskega Posavja ter Obsotelja in Kozjanskega ima skupen zgodovinski razvoj, ki se posebej kaže v ohranjeni kulturni dediščini. Na drugi strani pa je to območje zaradi svojega podeželskega značaja, zmerne gostote prebivalstva in neobstoja velikih onesnaževalcev, tudi naravna znamenitost s številnimi območji zaščitene naravne dediščine (več kot 39% programskega območja je registriranega kot ekološka mreža Natura 2000, od katerega je pomemben del prav na tem obmejnem območju). Nadaljnje ohranjanje, razumevanje, razvoj in interpretacija naravne in kulturne dediščine območja je zato pomemben element socialne kohezije za nadaljnji razvoj območja, posebej razvoj turizma

Projekt je nadgradnja prejšnjih sodelovanj partnerstva, saj njegova ideja temelji na izkušnjah in rezultatih projekta Putevima baštine, Označitev ob Sotli, Wellness 3+ in RIDE&BIKE. Namen teh projektov je bil izboljšati turistično ponudbo čezmejne destinacije s pomočjo popisa kulturne dediščine (Putevima baštine), označitvijo pohodnih poti in vinske turistične ceste (Označitev ob Sotli), razvojem čezmejne destinacije s tremi tematskimi stebri: aktivne počitnice, doživetje naravne dediščine in gastronomija, kultura (Wellness 3+) ter razvoj, označevanje in digitalizacija konjeniških in kolesarskih poti na čezmejnem območju (RIDE&BIKE). Projekt RIDE & BIKE II z razvojem novih turističnih produktov neposredno nadgrajuje rezultate že izvedenih projektov, pri čemer se posebej osredotoča na ohranjanje, vrednotenje in interpretacijo naravne in kulturne ponudbe s ponudbo aktivnega turizma (kolesarjenje, jahanje).

V projektu sodeluje šest projektnih in dva pridružena partnerja iz Slovenije in Hrvaške. Vodilni  partner je Zagorska razvojna agencija, ostali partnerji pa so: Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije, Turistička zajednica ˝Savsko-sutlanska dolina i brigi˝ na hrvaški strani ter Razvojna agencija  Sotla, Razvojna agencija Kozjansko in Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica. Kot pridruženi partner v projektu sodelujeta dve organizaciji, in sicer: Muzeji Hrvatskog zagorja in Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije.

Projekt traja 30 mesecev, in se bo izvajal v obdobju od 1. septembra 2019 do 28. februarja 2021.

Celotna vrednost projekta RIDE&BIKE II je 875.472,55 €, del projekta je sofinanciran s sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer  v višini 744.151,66 €.

Glavni cilj projekta RIDE & BIKE II je razvoj selektivnih turističnih produktov, ki se temeljijo na interpretaciji naravne in kulturne dediščine z vzpostavitvijo sistematičnega upravljanja razvoja trajnostnega aktivnega turizma.

Projektni specifični cilji:

  • razvoj novih RIDE&BIKE turističnih produktov,
  • standardizacija RIDE&BIKE ponudbe,
  • inovativna promocija RIDE&BIKE produktov.

Ključni rezultat projekta je prispevek k povečanju števila obiskovalcev čezmejne destinacije (za 3.600 obiskovalcev), medtem ko so neposredni rezultati projekta:

  1. organizirana čezmejna ponudba v okviru 2 turističnih čezmejnih produktov, ki temeljijo na pametni integraciji naravne dediščine (Natura 2000 in druge oblike varstva narave) in kulturne dediščine (dvorci in gradovi, muzeji, stara mestna središča – registrirana dediščina),
  2. razvita RIDE&BIKE kategorizacija in 10 kategoriziranih objektov turističnih storitev (gostinstvo, nastanitev itd.),
  3. razvita zavest ključnih deležnikov o pomenu in priložnostih vrednotenja naravne in kulturne dediščine ter njene pametne integracije v ponudbo aktivnega turizma,
  4. okrepljene zmogljivosti upravljanja in trženja RIDE&BIKE turističnih produktov.
  5. promocija čezmejne turistične ponudbe RIDE&BIKE.

Z dosego rezultatov bo izboljšano upravljanje naravne in kulturne dediščine ter njeno vrednotenje in integracijo v turistične namene, kar bo zagotovilo trajnost novih turističnih proizvodov RIDE & BIKE in povečalo atraktivnost čezmejne turistične destinacije.

ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA
Frana Galovića 1b, Krapina
+385 (0)49 373 161
secretary@zara.hr
www.zara.hr
ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA
RAZVOJNA AGENCIJA KOZJANSKO
Ulica skladateljev Ipavcev 17 3230 Šentjur
+386 (0)3 749 25 23
tic@turizem-sentjur.com
www.turizem-sentjur.com
www.ra-kozjansko.si
RAZVOJNA AGENCIJA KOZJANSKO
RAZVOJNA AGENCIJA SOTLA
Aškerčev trg 24 3240 Šmarje pri Jelšah
+386 (0)3 817 18 60
rasotla@siol.net
www.visitok.eu
www.ra-sotla.si
RAZVOJNA AGENCIJA SOTLA
JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI SEVNICA
Glavni trg 19, 8290 Sevnica
+386 (0)7 81 61 070
info@kstm.si
www.kstm.si
www.bikeridewalk.si
JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI SEVNICA
TURISTIČKA SKUPNOST KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE
Magistratska 3, Krapina
+385 (0)49 233 653
info@visitzagorje.hr
www.visitzagorje.hr
TURISTIČKA SKUPNOST KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE
TURISTIČKA SKUPNOST SAVSKO SUTLANSKA DOLINA I BRIGI
Ilije Gregorića 13 Brdovec, Croatia
+385 (0)1 3398 747
info@tzssdib.hr
www.tzssdib.hr
TURISTIČKA SKUPNOST SAVSKO SUTLANSKA DOLINA I BRIGI