Kjer duša najde prostor.

OBSOTELJE IN KOZJANSKO

Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šentjur, Dobje in Kozje. Geografska odmaknjenost in zaprtost območja sta prednosti, ki sta nekdaj veljali za omejitev, danes pa za razkošje bivanja, saj omogočata stik z naravo, ohranjene objekte kulturne dediščine, sprostitev in spoznavanje pristnosti človeških odnosov.