Kjer so jutra bližje soncu.

SEVNICA IN POSAVJE

Sevnica, Radeče, Krško, Brežice, Kostanjevica na Krki, Bistrica ob Sotli. Največji slovenski reki Savi se v Posavju pridružijo reke Savinja, Mirna, Krka in Sotla, ob njih pa mogočni ohranjeni srednjeveški gradovi pričajo o pestrosti življenja v preteklosti in sedanjosti.