Biciklisti kod Dvora Veliki Tabor, autor: Jasenka Haleuš