Piknik s pogledom na Dvor Veliki Tabor, autor: Jasenka Haleuš