Pogled sa stražarnice, Dvor Veliki Tabor, autor: Jasenka Haleuš