Rogaska Slatina, Cerovec, Kregar, vinograd, arhitektura